Legislaţie

Legislaţia cadru

 1. Legea 426/18/06/2001 aprobaraea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor - M. O. nr. 411/25/iulie/2001
 2. HG. 856/2002 evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, incl. deşeurile periculoase - M. O. nr. 659/5/septembrie/2002

Legislaţia care se axează pe considerente tehnice

 • Legislaţia care reglementează depozitarea deşeurilor:

  1. HG. 162/2002 depozitarea deşeurilor - Monitorul Oficial 164/07/martie/2002
  2. Ordin 867/2002 definirea criteriilor care trebuie împlinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică a unui depozit şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri 2002 - M. O. nr. 848/25/noiembrie/2002
  3. Ordin 1147/10/12/2002 aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri - M. O. nr. 150/07/martie/2003
 • Legislaţia care reglementează incinerarea deşeurilor:

  1. 128/2002 incinerarea deşeurilor - M.O. nr. 160/06/martie/2002
  2. 1215/10/01/2003 aprobarea Normativului privind incinerarea deşeurilor - M.O. nr. 150/07/martie/2003

Legislaţia care reglementează situaţia unor deşeuri specifice

 • Ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

  1. H.G. 349/11/04/2002 gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje - M.O. nr. 269/23/aprilie/2002
  2. H.G. 899/10/06/2004 modificarea şi completarea HG. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje - M.O. nr. 601/05/iulie/2004
  3. Ordin 1190/23/12/2002 procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje şi deşeuri de ambalaje - M.O. nr. 2/07/ianuarie/2003 - ABROGAT!!!
  4. Ordin 880/20/12/2004 procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje şi deşeuri de ambalaje - M.O. nr. 55/17/ianuarie/2005
  5. Ordin 338/13/08/2004 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluarii responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje - M.O. nr. 820/06/septembrie/2004
 • Gestionarea deşeurilor industriale:

  1. Legea 465/18/07/2001 gestionarea deşeurilor industriale reciclabile - M.O. nr. 422/30/iulie/2001
  2. O.U.G. 16/26/01/2001 gestionarea deşeurilor industriale reciclabile - 66/02/iunie/2001
  3. Legea 431/27/10/2003 aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile - 773/04/noiembrie/2003
  4. H.G. 662/12/07/2001 gestionarea uleiurilor uzate - M.O. nr. 446/08/august/2001
  5. H.G. 1159/02/10/2003 modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate - M.O. nr. 715/14/octombrie/2003
  6. H.G. 1057/18/10/2001 regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante periculoase - M.O. nr. 700/05/noiembrie/2001
  7. H.G. 166/12/02/2004 pentru aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclarii - M.O. nr. 148/19/februarie/2004
  8. H.G. 170/12/02/2004 gestionarea anvelopelor uzate - M.O. nr. 160/24/februarie/2004
  9. H.G. 124/30/01/2003 prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest - M.O. nr. 109/20/februarie/2003
  10. H.G. 173/13/03/2000 reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari - M.O. nr. 131/28/martie/2000
  11. Ordin 751/23/11/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan - M.O. nr. 10/5/ianuarie/2005
  12. H.G. 2293/9/12/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase - M.O. nr. 1261/ 28/decembrie/2004
  13. H.G. 2406/21/12/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz - M.O. nr. 32/11/ianuarie/2005
 • Gestionarea deşeurilor industriale:

  1. Legea 360/02/09/2003 regimul substantelor şi preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 635/05/septembrie/2003
  2. Legea 91/18/03/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil în cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998 - M.O. nr. 199/27/martie/2003
  3. H.G. 347/27/03/2003 restrictionarea introducerii pe piata şi a utilizarii anumitor substante şi preparate chimice periculoase - M.O. nr. 236/07/aprilie/2003
  4. O.U.G. 200/09/11/2000 clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 593 /22/noiembrie/2000
  5. Legea 451/18/07/2001 pentru aprobarea OUG nr.200/2001 - M.O. nr. 416/26/07/2000
  6. H.G. 490/16/05/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.200/2000 - M.O. nr. 356/28/05/2002
  7. H.G. 92/23/01/2003 aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 118/25/februarie/2003
  8. H.G. 63/24/01/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practică de laborator, precum şi inspectia şi verificarea respectarii acestora în cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice - M.O. nr. 102/06/februarie/2002
  9. O.G. 89/30/08/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care depreciaza stratul de ozon, aprobata prin Legea 159/2000 - 423/31/08/1999
  10. Legea 159/03/10/2000 pentru aprobarea O.G. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon - M.O. nr. 486/05/10/2000
  11. O.G. 506/17/09/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor de import şi export cu substante, produse şi echipamente inscrise în anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon - M.O. nr.

Legislaţie depozitare deşeuri

 1. HG nr. 162-2002
 2. HG nr. 349-2005
 3. Ordin nr. 757-2004
 4. Ordin nr. 95-2005

Legislaţie privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

 1. HG nr. 166-2004
 2. HG nr. 349-2002
 3. HG nr. 621-2005
 4. HG nr. 899-2004
 5. Ordin MEC nr. 128-2004
 6. Ordin MMGA nr. 880-2004
 7. Ordin nr. 117-2004
 8. Ordin nr. 338-625-2004

Legislaţie privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 1. -

Legislaţie privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 1. Legea nr. 431-2003
 2. Ordin comun MIR-MAP nr. 265-503-2001
 3. OUG nr. 16-2001
 4. OUG nr. 61-2003

Legislaţie privind gestionarea uleiurilor uzate

 1. HG nr. 170-2004
 2. Ordin nr. 386-2004

Legislaţie privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 1. HG nr. 2406-2004
 2. Legea nr. 222-2003
 3. Legea nr. 72-2005
 4. OG nr. 36-2005
 5. OG nr. 82-2000
 6. Ordin nr. 87-527-411-2005
 7. Ordin nr. 88-10-2005
 8. Ordinl nr. 536-1997
 9. OUG nr. 99-2004

Legislaţie incinerare deşeuri

 1. HG nr. 128-2002
 2. Ordin 756-2004

Legislaţie privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante chimice periculoase

 1. HG nr. 1057-2001

Legislaţie privind reglementari cadru

 1. HG nr. 1115-2002
 2. HG nr. 1167-2001
 3. HG nr. 135-2002
 4. HG nr. 1470-2004
 5. HG nr. 155-1999
 6. HG nr. 228-2004
 7. HG nr. 856-2002
 8. HG nr. 918-2002
 9. Legea nr. 137-1995
 10. Legea nr. 265-2002
 11. Legea nr. 293-2002
 12. Legea nr. 294-2003
 13. Legea nr. 333-2004
 14. Legea nr. 426-2001
 15. Legea nr. 6-1991
 16. Legea nr. 73-2000
 17. OG nr. 87-2001
 18. Ordin MAPM nr. 1182-2002
 19. Ordin MAPM nr. 334-2004
 20. Ordin MAPM nr. 860-2002
 21. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34-2002
 22. OUG nr. 78-2000
 23. OUG nr. 86-2003
 24. OUG nr. 91-2002
 25. OUG nr. 93-2001