Servicii

 1. Consultanţă de specialitate

  Evidenţă, gestiune, raportare, documente de transport conform HG 1061 / 2008 Consultanţă in legislaţia de mediu

 2. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din ACTIVITATEA MEDICALA
  • deşeuri infecţioase, tăietoare – înţepătoare, materiale de protecţie uzate / contaminate (halate, mănuşi)
  • reactivi chimici expiraţi sau folosiţi în analize (inclusiv precursori categ. I, II, III)
  • mixturi de solvenţi din laboratoarele de Anatomie Patologică, parafină utilizată în analize
  • soluţii de revelator, fixator, filme din laboratorul de radiologie
  • ambalaje contaminate
  • ape de laborator cu conţinut de substanţe periculoase
 3. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din INDUSTRIE
  • grăsimi de la separatoare: grăsimi industriale, alimentare
  • produse petroliere
  • ape reziduale
  • reactivi chimici expiraţi, substanţe toxice, precursori
  • şlamuri galvanice şi soluţii uzate din galvanizare, aditivi, agenţi de luciu, nămoluri
  • săruri, oxizi, acizi, baze
  • vopsea pe bază de solvenţi sau apă, lacuri, adezivi, degresanţi şi ambalaje contaminate aferente acestora
  • ape de spălare cu conţinut de vopsea, materiale textile îmbibate cu deşeuri periculoase
  • uleiuri hidraulice, de motor, de transmisie, minerale sau sintetice
  • condensatoare cu PCB (bifenili policloruraţi)
  • ambalaje contaminate
 4. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
  • uleiuri şi grăsimi comestibile
  • arome, coloranţi, aditivi expiraţi, materii care nu se mai pretează consumului sau procesării
 5. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din FARMACII

  Medicamente expirate inclusiv stupefiante, halucinogene, psihotrope, produse cosmetice expirate

 6. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din COSMETICĂ – ÎNFRUMUSEŢARE

  Deşeuri infecţioase, produse expirate, dezinfectanţi

 7. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ

  Deşeuri de pesticide, ierbicide, raticide, ambalaje contaminate aferente acestora, reactivi expiraţi

 8. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din SPĂLĂTORII CHIMICE

  Şlam de percloretilenă

 9. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din SERVICE, SPĂLĂTORII, VOPSITORII AUTO
  • filtre de maşini, parbriz
  • deşeuri de spălătorii, tuburi spray
  • uleiuri uzate, lichide de frână, fluid antigel cu conţinut de substanţe periculoase
 10. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din TIPOGRAFII

  Cerneală pe bază de solvenţi sau apă, soluţii spălare, ambalaje contaminate cu cerneală, lavete îmbibate cu cerneală

 11. Colectare, transport, neutralizare – eliminare deşeuri periculoase din FOTO: CENTRE, LABORATOARE PROCESARE FOTO

  Soluţii de revelator şi soluţii de fixator, filme fotografice, ambalaje contaminate