Misiunea

Politica ECOLIN

Politica ECOLIN

De a deveni unul din cei mai importanţi furnizori de servicii pe piaţă, în ceea ce priveşte activitatea specifică firmei noastre.

În centrul preocupării noastre se află permanent:

  • CALITATEA serviciilor oferite clienţilor noştri, în vederea creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora.
  • OMUL care are dreptul la o viaţă sănătoasă într-un mediu în care să fie protejat de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire.
  • MEDIUL cu resursele lui naturale, care trebuie protejate şi valorificate cât mai eficient.

Pentru satisfacerea cerinţelor partenerilor noştri şi pentru obţinerea performanţelor economice, ne angajăm ca politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, să fie o componentă prioritară a politicii generale a oganizaţiei noastre.

Responsabilitatea realizării şi îmbunătăţirii continue a sistemului integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională este a tuturor salariaţilor care, în activităţile pe care le desfăşoară, vor aplica principiul “prevenire nu constatare”, învăţând din greşelile anterioare, în scopul prevenirii greşelilor similare pe viitor.